Oversikt alle hytter

 

VJFFs Hytter

 • Jengelhytta:
 • Leder:               Tore Bjørnå-Hårvik      Tlf: 977 764 44
 • Nestleder:        Øyvind Bjørnå     
 • Kasserer:          Even Bjørnå                 Tlf: 996 074 38
 • Styremedlem:  Finn Fagerbakk           Tlf: 902 873 31         
 • Styremedlem:  Hugo Lenningsvik
 • Utleier:                Even Bjørnå               Tlf: 996 074 38
 • Reserve utleier: Tore Bjørnå-Hårvik   Tlf: 977 764 44
 • Les mer om Jengelhytta >>> 
 • Lavasshytta:
 • Leder:                Lars Lorentzen        Tlf: 751 898 30/482 49 036
 • Nestleder:         Øyvind Svartvatn    Tlf: 751 73 731/975 72 532
 • Kasserer:          Ola J, Morisbakk     Tlf: 901 99 454
 • Styremedlem:
 • Styremedlem:   
 • Utleie:             Ola J. Morisbakk      Tlf: 901 99 454
 • Reserve:         Lars Lorentzen          Tlf: 482 49 036
 • Krutvasshytta:
 • Leder:       Tommy Lian                                 Tlf: 997 30 511
 • Nestleder: Kjell Turmo                                  Tlf: 992 99 946
  Kasserer:  John Arne Rasmussen                Tlf: 402 34 552
 • Medlem:   Terje Johansen
 • Medlem:   Torkil Berg                                    Tlf: 982 52 427
 • Medlem:   Dag Holmen
 • Medlem:   Kristin Nicolaisen
 • Utleie:       John Arne Rasmussen                Tlf: 402 34 552
 • Les mer om Krutvasshytta >>> 
 • Langskarneshytta:
 • Leder:          Jim Nerdal                                  Tlf: 992 85 215
 • Nestleder:  Kjell Turmo                                  Tlf: 992 99 946  
 • Kasserer:    Jim Nerdal                                   Tlf: 992 85 215
 • Les mer om Langskarneshytta>>>
 • Litjvasshytta:
 • Leder:                 Wiggo Pettersen
 • Nesteder:           Roy Brubakk                         Tlf: 903 60 278      
 • Kasserer:            Magne Krutnes
 • Styremedlem: 
 • Styremedlem:
 • Varamedlem:  
 • Utleie:                Arne Schille, Eiterådalen  Tlf: 75 18 98 23
 • Reserve:             Svein Grøvnes                      Tlf: 412 11 088
 • Les mer om Litjvasshytta >>> 

Ny hyttekatalog fra NJFF Nordland med oversikt over ca. 70 hytter i fylket          

Se katalogen her >>> 
OBS, noen utleiepriser i katalogen er ikke ajourført, bla. VJFFs hytter! Blir ikke rettet før ny utgave kommer!