Krutvasshytta

Den gamle Krutvasshytta

2020

Nye Krutfjellhytta

Byggingen av nye Krutfjellhytta er utført av noen få ildsjeler i VJFF. Vi brukte i 2018 opp mye av deres fritid. En meget sein vår gjorde at vi ikke kom i gang med diverse arbeider før i Juli 2019. Det ble sommeren og høsten 2019 likevel utført en del arbeider av enkeltmedlemmer. Stor takk til de som har bidratt. Ferien og jakta kom på og det ble vanskelig å få utført de gjenstående innredningsarbeidene på dugnad. For å få hytta ferdig ble det derfor besluttet av hovedstyret i VJFF å leie inn snekker. Jon Åge Tyldum tok på seg jobben og hytta står nå ferdig.

Alle foto: Tommy Lian

____________________________________________________________________________________________________________________________

Den gamle hytta lå ved Krutvatnet like ved mellomriksveien, 106 km fra Mosjøen. Denne ble revet høsten 2015 på grunn av museinnvasjon og musepest. Ny hytte er planlagt på samme tomta og den vil bli satt opp iløpet av sommeren 2018.

Oppføringen av den nye hytta på krutvatnet er nå kommet igang
Her er de første bildene fra dugnaden på grunnarbeidet.

20.8.18 er det lagt til flere bilder i lysbildefremvisningen. Dette er bilder fra oppføringen av hytta.

Alle foto: Kjell Turmo.

Krutvasshytta – historie av Bjørn Grimsby

Artikkelen er hentet fra jubileumsskriftet i 1996

Naustbygging  Naustet ved Brunreinvatnet ble satt opp i 1964. Det var medlemmene som sørget for materialer som ble dratt opp til vatnet natt til 17. mai. Det møtte opp rundt 30 mann for å delta i dette arbeidet. På turen opp til tollstasjonen, som var utgangspunktet, stoppet gjengen i Hattfjelldal. Ved Arbor fikk de sponplater som skulle brukes i forbindelse med materialtransporten opp til Brunreinvatn. De fikk nesten ubegrenset med plater mot at vedkommende fikk bruke naustet av og til. Fiskestrid  Brunreinvatnet var på den tida fisketomt og VJFF fikk en avtale med Statens skoger for å sette ut fisk i vatnet. Dette lyktes meget godt og i løpet av få år ble det et meget godt fiske der. Det var imidlertid mange som ikke likte at VJFF fikk denne avtalen med Statens skoger. Det fortelles blant annet at foreningas båt i vatnet brant opp på uforklarlig vis. Forholdet ble anmeldt til lensmannen uten at det kom noe mer ut av det. Etter ei tid ble det fisket røye vannet, og spekulasjonene gikk høyt om hvordan den hadde kommet dit. Andreas Solbakken er en av dem som husker godt at det var en del kiving om fisket i Brunreinvatnet. En gang landet det et fly på vatnet og fra flottørene ble det satt garn rett foran øynene på dem som lå i naustet.