Utvalg og hyttestyrer

Hyttestyret på Jengelhytta 1951

Utvalg og Hyttestyrer

E-post til VJFF: vefsnjff@gmail.com

 • Fiskeutvalget: 2020
 • Leder:                 Jim Nerdal                       Tlf: 992 85 215
  Nestleder:          John Arne Rasmussen   Tlf: 402 34 552
 • Sekretær:
 • kasserer:            Lars Farbu                         Tlf: 997 91 771                                                          Hyttestyret på Jengelhytta 1951
 • Styremedlem:   Rita Fjeldavli                     Tlf: 950 38 355
 • Styremedlem:   Kjell Turmo                       Tlf: 992 99 946
 • Fuglehundgruppa 2020
 • Leder:              Geir Schei
  Nestleder:       Bjørn Grane
  Kasserer:         Elin Kjønnås
  Sekretær:         Marit Wang
  Styremedlem: Tom Roger Strøm
  Styremedlem: Kjell Arne Antonsen         Tlf: 996 90 022
 • Jakskytegruppa 2020
 • Leder:               Christer Lukassen
  Nestleder         Per-Thomas Eiterstrøm    Tlf: 482 789 87
  Sekretær:         Rannveig Storfjell               Tlf: 997 18 180
  Kasserer:          Lars Farbu                            Tlf: 997 917 71
  Leirduebane:  Arnold Fjelleng                   Tlf: 474 41 018
  Leirduebane:  Hans Olsen
  Elgbane:          Erlend Herring                  Tlf: 915 931 30
  Elgbane:          Andre Skulstad                  Tlf: 909 17 164
 • Materiell:        Torstein Einrem
 • Jengelhytta 20120
 • Leder:               Tore Bjørnå-Hårvik      Tlf: 977 764 44
 • Nestleder:        Øyvind Bjørnå     
 • Kasserer:          Even Bjørnå                 Tlf: 996 074 38
 • Styremedlem:  Finn Fagerbakk           Tlf: 902 873 31         
 • Styremedlem:  Hugo Lenningsvik
 • Utleier:              Even Bjørnå                  Tlf: 996 074 38
 • Reserve:           Tore Bjørnå-Hårvik      Tlf: 977 764 44
 • Krutvasshytta 2020
 • Leder:       Tommy Lian                   Tlf: 997 30 511
 • Nestleder: Kjell Turmo                    Tlf: 992 99 946
  Kasserer:  John Arne Rasmussen  Tlf: 402 34 552
 • Medlem:   Terje Johansen
 • Medlem:   Torkil Berg                      Tlf: 982 52 427
 • Medlem:   Dag Holmen
 • Medlem:   Kristin Nicolaisen
 • Utleie:       John Arne Rasmussen Tlf: 402 34 552
 • Naust Brunreinvatnet 2020
 • Utleie:    Bjørn Tore Bergsnev  Tlf: privat: 922 14 00 Tlf: Arb dagtid: 93295744
 • Reserve: Kjell Turmo                 Tlf: 992 99 946
 • Reserve: Tommy Lian                Tlf: 99730511
 • Lavasshytta 2020
 • Leder:                Lars Lorentzen      Tlf: 751 898 30/482 49 036
 • Nestleder:         Øyvind Svartvatn  Tlf: 751 73 731/975 72 532
 • Kasserer:          Ola J, Morisbakk    Tlf: 901 99 454
 • Styremedlem:
 • Styremedlem:   
 • Utleie:               Ola J. Morisbakk     Tlf: 901 99 454
 • Reserve:           Lars Lorentzen        Tlf: 482 49 036
 • Langskarneshytta 2020
 • Leder:                  Jim Nerdal               Tlf: 992 85 215
 • Nestleder:           Kjell Turmo             Tlf:  992 99 946
 • Litjvasshytta 2020
 • Leder:               Wiggo Pettersen
 • Nesteder:         Roy Brubakk            Tlf: 903 60 278      
 • Kasserer:          Magne Krutnes 
 • Utleie:               Arne Schille            Tlf: 75 18 98 23
 • Reserve:           Svein Grøvnes        Tlf: 412 11 088