Oppdatert: 24.11 2021 kl 21:00, Utleiekalenderne til Jengelhytta, Krutvasshytta og Brundreinvatnet for 2022 er lagt ut.

 

Pr. 31.12.2020 hadde foreningen 332 betalende medlemmer. Med det er VJFF en av Nord-Norges største jeger- og fiskerforeninger. Foreningen ligger i Nordland fylke, og det er ca like langt til Nordkapp som til Lindesnes. Nærområdet vårt byr på unike friluftslivsmuligheter både sommer og vinter, noe våre medlemmer vet å verdsette.

I umiddelbar nærhet til Mosjøen er det stort sett private grunneiere. Disse selger fiskekort, men småviltjakt i nærheten av tettstedet er det ikke så lett å få tak i. Imidlertid vil en biltur på ca 1/2 time bringe deg inn på Statsskog sitt område – som for øvrig dekker det meste av fylket. Her er både fiske- og jaktmulighetene store, og kort er enkelt å få tak i via mange utsalgssteder.

Foreningen består av flere utvalg som ivaretar de forskjellige aktiviteter.

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: