Siste Nytt

2021
VJFF inviterer til digitalt årsmøte 15.03.2021 kl.18 på Zoom.
Grunnet covidrestriktsjonene, og for å sikre forutsigbarhet, har vi besluttet at årsmøtet gjennomføres digitalt.
Påmelding på mail: vefsnjff@gmail.com med navn og mailadresse. Link til møtet sendes etter registrering.
Innkommende forslag må være styret i hende via e-post eller post innen 01.02.2021.
Hjertelig velkommen og la oss håpe vi aldri skal ha digitalt årsmøte igjen!
Styret
Saksliste
 1. Åpning 
 2. Godkjenning av fremmøtte representanter 
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 4. Valg av dirigent og sekretær 
 5. Valg av 2 medlemmer for underskrivelse av protokoll 
 6. Årsmelding 2020 og handlingsplan 2021 
 7. Fastsette medlemskontingent 
 8. Regnskap 2020 
 9. Budsjett 2021 
 10. Innkomne forslag 
 11. Valg 
 12. Valg av valgkomité 
 13. Hederstegn
Innkomne forslag
 1. Legge hyttene på iNatur.no
 2. Forslag til vedtektsendringer for Vefsn Jeger- og fiskerforening

Styret har mottatt en rekke innsigelser på at foreningens vedtekter avviker fra “mønstervedtektene” til Nordland og Norges JFF. Vi har derfor gjort en jobb for å tilpasse våre vedtekter mønstervedtektene. Sort skrift er VJFF sine orginalvedtekter, rød skrift blir sletting, blå skrift er tillegg eller omformuleringer.

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: