Opplæring

Årsmelding 2019
Kurs og opplæring

Oversikt over Instruktører i VJFF

Gruppene anmodes om å planlegge sine behov for kurs i samarbeide med studieleder, deretter må eventuelle kurs legges inn i handlingsplanen!

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: